GIẢI PHÁP LẤY SỐ ĐIỆN THOẠI TỪ WEBSITE & FACEBOOK

Theo thời gian thực dành cho sales & marketer

Lấy SĐT của KH truy cập website bằng 3G

Lấy SĐT của KH tương tác với Fanpage

Lấy SĐT của KH qua Chatbot FB